Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Utdanningsplan 2019/2020, 300 studiepoeng

Oversikt

Master GLU 5.-10. trinn

Krav: 300 studiepoeng

Fag 1, Norsk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Obligatoriske emner
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner
Fag 2, Kroppsøving
Obligatoriske emner
Fag 2, Kunst og håndverk
Obligatoriske emner
Fag 2, Naturfag
Obligatoriske emner

Fag 1, Engelsk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Obligatoriske emner
Fag 2, Norsk
Obligatoriske emner
Fag 2, Kroppsøving
Obligatoriske emner
Fag 2, Naturfag
Obligatoriske emner

Fag 1, Matematikk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Obligatoriske emner
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner
Fag 2, Kroppsøving
Obligatoriske emner
Fag 2, Naturfag
Obligatoriske emner

Fag 1, Samfunnsfag

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Fag 1, KRLE

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Fag 1, Mat og helse

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Fag 1, Musikk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Obligatoriske emner
Fag 2, Norsk
Obligatoriske emner
Fag 2, Kroppsøving
Obligatoriske emner
Fag 2, Naturfag
Obligatoriske emner
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner

Praksis

Obligatoriske emner