Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Utdanningsplan 2019/2020, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
PEL og Fag 1
Fag 1, Norsk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Engelsk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Matematikk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Samfunnsfag 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, KRLE 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Mat og helse 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Musikk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Kunst og håndverk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Kroppsøving (innpasset) 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Profesjonsemner 0
Fag 3, 3. studieår
Fag 3 Haust: Drama 30
Fag 3 Haust: Kroppsøving 1 30
Fag 3 Haust: Kunst og håndverk 1 30
Fag 3 Haust: Musikk 1 30
Fag 3 Haust: Naturfag 1 30
Fag 3 Haust: Profesjonsretta pedagogikk (VK) 30
Fag 3 Haust: Samfunnsfag 1 30
Fag 3 Haust: Spesialpedagogikk 30
Fag 3 Høst: Tegnspråk 1 30
Fag 3 Haust: KRLE 1 (VK) 30
Fag 3 Haust: Mat og helse 1 (VK) 30
Fag 3 Haust: Utdanningsval (VK) 30
Fag 3 Haust: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK) 30
Fag 3 Haust: Utveksling 30
Fag 3 Vår: Engelsk 2 30
Fag 3 Vår: KRLE 2 30
Fag 3 Vår: Kroppsøving 2 30
Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2 30
Fag 3 Vår: Mat og helse 2 30
Fag 3 Vår: Matematikk 2 30
Fag 3 Vår: Musikk 2 30
Fag 3 Vår: Naturfag 2 30
Fag 3 Vår: Norsk 2 30
Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2 30
Fag 3 Vår: Tegnspråk 2 30
Fag 3 Vår: Utveksling 30
Praksis 0
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

PEL og Fag 1

Krav: 300 studiepoeng

Fag 1, Norsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Matematikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Samfunnsfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, KRLE

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Mat og helse

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Musikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Kroppsøving (innpasset)

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Haust: Drama

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Profesjonsretta pedagogikk (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Tegnspråk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: KRLE 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Mat og helse 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Utdanningsval (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUUV101 Utdanningsvalg Semester: 5 30 sp

Fag 3 Haust: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUUB101 Teoretiske perspektiv på utdanning og bærekraftig utvikling i Afrika Semester: 5 15 sp
  • MGUUB201 Praksis i Afrika Semester: 5 15 sp

Fag 3 Haust: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen

Fag 3 Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: KRLE 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Tegnspråk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen