Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn, Sogndal

Utdanningsplan 2019/2020, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1, Engelsk

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1, Kroppsøving

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1, Samfunnsfag

Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 2

Krav: 60 studiepoeng

Fag 2, Matematikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Norsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen