Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn, Sogndal

Utdanningsplan 2019/2020, 300 studiepoeng

Oversikt

Valfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1, Engelsk

Obligatoriske emner

Valgfag 1, Kroppsøving

Obligatoriske emner

Valgfag 1, Samfunnsfag

Obligatoriske emner

Valfag 2

Krav: 60 studiepoeng

Fag 2, Matematikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Fag 2, Norsk

Obligatoriske emner

1. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner

2. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner