Økonomi og administrasjon

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

1. år økonomi og administrasjon

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner

2.år økonomi og administrasjon (kull 2019 med atterhald for endringar

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner

3.år i økonomi og administrasjon (med atterhald om endring)

Krav: 60 studiepoeng

Profil: Finans- og økonomistyring

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Profil: Administrasjon og leiing

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Profil: Regnskap og skatt

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner

Utveksling

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valgfrie emner

Bachelor i økonomi og administrasjon

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner
Valgfrie emner