Personlig trener

Årsstudium, høsten 2019

Brenner du for trening og vil jobbe som PT? I dette studiet lærer du hvordan du kan legge til rette for trening for andre.

Gjennom studiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere, gjennomføre og tilpasse trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper.

Du lærer om

  • viktige moment rundt det å være personlig trener
  • trenings- og bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
  • ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
  • idrett og samfunn

Du får tilgang til de gode lærings- og treningsfasilitetene på campus Sogndal i undervisningen.

 

 

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningen foregår inne og ute. Studiet har omtrent like mye praktisk som teoretisk undervisning.

I de praktiske emnene vil det metodiske grunnlaget være sentralt, sammen med egne erfaringer og mestring av sentrale bevegelsesmønstre.

Praksis

Du har 10 timers punktpraksis som PT og to ukers praksis på et treningssenter.

Vil du studere mer?

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse bachelorutdanningene ved HVL:

Du søker gjennom vår Søknadsweb.