Studieplan - Realfagskurs (over eitt semester)

Kull hausten 2019

Det er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg.