Sykepleie

Bachelor, høsten 2019

Å velge sykepleierutdanning er ikke bare et studievalg, det er òg et verdivalg. Evne til å vise empati, omsorg og respekt, ta ansvar, kommunisere og samarbeide er viktig for en sykepleier. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Som sykepleier blir du gitt tillit, en tillit som du må vise deg verdig.

Som sykepleier utgjør du en forskjell i menneskers liv. Du møter friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en mor som skal føde, en pasient som har vært utsett for en ulykke og trenger akutt hjelp, en idrettsutøver som vil bli frisk til neste konkurranse, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsa gjennom trening og kosthold, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger omsorg.

Undervisningsmåter

Sykepleierutdanningen ved HVL består av 50 prosent teori og 50 prosent praksis. Vi har topp moderne øvingsavdelinger med simulatorutstyr der du øver på prosedyrer og realistiske scenario i autentiske omgivelser. På denne måten blir du godt forberedt på å møte pasienter i praksis. Vi legger vekt på tett oppfølging av deg som student.

Praksis

Du får praksis på ulike praksisområder; sykehjem med fokus på grunnleggende behov, hjemmesykepleie, medisin, kirurgi, psykisk helsearbeid/helsevern og sykehjem med fokus på langtidssyke. Det er praksisperioder i alle tre studieåra, en i første året, to i andre året og tre i tredje året.

Hva kan du jobbe med?

Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor, på helsesenter og ved legekontor, i bedriftshelsetjenesten, offshore, i ambulansetjenesten, i misjonstjenesten, i internasjonale hjelpeorganisasjoner og med undervisning og veiledning.

Vil du studere mer?

Ferdig bachelorutdanning gir rett til å søke opptak på mastergrader og videreutdanninger i helsefag både nasjonalt og internasjonalt. HVL tilbyr blant annet masterutdanning i klinisk helse- og omsorgsvitenskap.

Utveksling

Som student ved HVL kan du ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden. Det er praksis i 5. semester du har anledning til å gjennomføre i utlandet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner. Vi har samarbeidsavtaler i rundt 20 land. Praksisen i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt ved HVL. Før utreise blir det arrangert seminar for å forberede deg på hva du kan møte på utveksling. I tillegg legger vi til rette for at utenlandske studenter kan ta deler av utdanningen sin her.

Les mer om å dra på utveksling.

Hvor kan du reise?