Klinisk radiografi

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Studiet er lagt opp for at studentene tilegner seg dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder. Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen, fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet.

I studiet utfordres studentene til å være utforskende, reflekterende, kritiske og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis. 

Gjennom studiet tilegner studentene seg grunnlag for å være ressursperson og å drive med fagutvikling innen sitt spesialområde. Studentene kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

Studiet er lagt opp til at studentene kan fokusere spesielt på eget interessefelt eller spesialiseringsområde innen klinisk radiograf i løpet av studiet. I studiet utfordres studentene til å være utforskende, reflekterende, kritiske og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet. Det er tilrettelagt for at studenter tilegner seg en dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Undervisningsmåtar

Studentaktive arbeidsformer vektlegges og inneholder individuell oppgaveløsning av caser knyttet til egen arbeidsplass/fagområde, laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer, gi og få veiledning/tilbakemelding fra medstudent/lærer, selvstudier og forelesninger.

Kva blir du kvalifisert for?

Etter fullført studiet er kandidatene kvalifisert til å være ressursperson og å drive med fagutvikling i klinisk radiografi. De kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

Gjennom studiet opparbeider kandidatene fordypning innen bildedanning, biomedisin, bildebehandling og profesjonelle pasient relasjoner og grunnlag til å være bidragsyter i forskningsprosjekter, drive med fagutvikling innen feltet og evaluere prosedyrer i praksis. Studiet kan inngå i et masterprogram. Studiet kan også inngå som en del av mammografispesialisering.

Timeplan

Samlinger i Bergen på 3-5 dager.

I studieåret 2019/20 foregår samlingene i uke

høst 2019
36: 2.-5.september,

43: 21.-24.oktober

48: 25.-28.november

vår 2020

3: 13.-17.januar

11: 9.-13.mars

18: 27.-30.april