Automatisering med robotikk

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Studieopplegg Ordinært/TRESS

Tre-semesterordning med sommarkurs (berre studentar på TRESS)

Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemne - Automatisering med robotikk, Haugesund

Krav: 170 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne - Automatisering med robotikk, Haugesund (med atterhald f

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen