Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Karriereveiledning er videreutdanningen for deg som vil være i forkant av framtidens kompetansekrav på feltet. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, og de som ønsker å bli karriereveiledere. 

På studiet møter du andre veiledere, og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til din egen veiledningspraksis.

De som har tatt studiet melder tilbake at de er blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett av arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber i.

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkernes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.

  • 28-29. august
  • 18-19. september
  • 23-24. oktober

– Å skulle veilede ungdommer i dagens karrierejungel, krever god kompetanse. Å hjelpe eleven til å bli bevisste sine styrker og svakheter, til å finne mulige veier til drømmeyrket og å se mulighetene istedenfor hindringene, fordrer at man har det rette verktøyene. Jeg fikk både kompetanse og verktøy i dette studiet. Et godt sammensatt studie med gode faglærere og et godt læringsmiljø resulterte i at jeg kan veilede mine elever på en god og profesjonell måte. Og det er jo alle tjent med!

Veronica Frette Evensen, Narvik ungdomsskole