Studieplan - Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk

Kull Hausten 2020

Målet med dette studiet er å bidra til at lærerne skal kunne utnytte mulighetene som ligger i mangfoldet i skoler og barnehager. Vi ønsker å utvikle læringsarenaer der mangfold har egenverdi og dermed kan bli et viktig grunnlag for både faglig, personlig og sosial læring.

Kurset bygger på det som går under begrepet "interkulturell pedagogikk" i kombinasjon med det vi har kalt "fargespillmetodikk".

Den interkulturelle pedagogikken er en videreutvikling av flerkulturell pedagogikk. Fokus blir i dette kurset dreid vekk fra ulike grupper eller etablerte kategorier. Vi konsentrerer oss mer om det som er felles, det allmennmenneskelige, - vi er alle knyttet til ulike kulturer både lokalt og internasjonalt.

"Fargespill" er et musikkprosjekt, men dette er ikke et musikk-kurs. Vi tar utgangspunkt i filosofien og metodikken i Fargespill, men utvider dette til å se hvordan erfaringene fra Fargespill også kan overføres til arbeid med andre tema/fag i barnehager og skoler. Studiet bygger på en erkjennelse av at faglig og sosial, emosjonell kompetanse henger sammen. Her bygger vi på gode, gamle pedagogiske teorier om at ressursorientering, annerkjennelse og gjensidighet er helt sentrale faktorer for læring og utvikling. Samtidig ligger det under at kvalitet forutsetter hardt arbeid. "Er det ikke vanskelig, så blir det heller ikke bra" J.

Første del av kurset er en blanding av praktiske metodiske eksempler fra Fargespill samtidig som vi arbeider med teori og eksempler fra de nevnte fagene. Andre delen av kurset er primært arbeid med et eget prosjekt knyttet til barne-/elevgruppen som den enkelte deltaker arbeider med.

 

Mer informasjon om innhold, arbeidsoppgaver, obligatoriske arbeidskrav og eksamen i "Interkulturell pedagogikk og fargespillmetodikk" (IKP801) 2020 - 2021 finner du her.