Sosialt arbeid

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Emner 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Emner 2. studieår

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 2. studieår

Krav: 15 studiepoeng
Minst to emner blant følgende Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Emner 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen