Drama og anvendt teater

Bachelor Høsten 2020

Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, workshops, produksjonsarbeid, individuelt og praksisrelatert arbeid.

Andre studieår har vi en valgfri studietur til utlandet. Du må selv dekke kostnader til reise og opphold. Turen er en unik anledning til å bli kjent med Teater-I-Undervisning gjennom å delta i ulike program, snakke med skuespillere og observere barn og unge i aksjon. Det finnes et alternativt opplegg for de som er forhindret fra å reise. Opplegget omfatter teaterbesøk og møte med ulike teaterpedagoger i Bergen.

Praksis

Du har praksis i alle tre studieårene. Aktuelle praksisplasser kan være barne-, ungdoms- eller videregående skole (med fordypning i MDD), kulturskole og andre samfunnsarenaer.

Informasjon om praksis.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Vi har samarbeidspartnere i flere land.