Eldre, helse og samfunn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Dette er ei vidareutdanning for deg som jobbar med eldre i kommune- og spesialisthelsetenesta, og som kan ta initiativ, organisera og setje i verk tiltak i samarbeid med eldre personar, pårørande, andre yrkesgrupper og frivillige.

Studiet legg særleg vekt på helsefremjande arbeid, personsentrert omsorg, demens, palliativ behandling og samhandling mellom tenestenivå. Utdanninga består av fire emne á 15 studiepoeng.

Hausten 2020 er det ikkje opptak til heile videreutdanninga, men du er velkomen til å ta enkeltemne:

Vår 2020: Syke eldre og samhandling - ELDHELS002.

Haust 2020: Eldre, demens og alderspsykiatri

Undervisningsmåtar

I undervisninga møtar du varierte læringsformar som forelesningar, rettleiing og gruppearbeid. Det er tre vekesamlingar kvart semester på campus Haugesund.

Det er obligatorisk å delta i rettleiingsgrupper og kommunikasjon på nett, og det er krav til minst 80 prosent frammøte til undervisning for alle emne. I tillegg forventast det at du gjer ein omfattande eigeninnsats mellom samlingane.

Kva kan du jobbe med?

Offentlig og privat sektor med behov for kompetanse om eldre, helse og samfunn.

Vil du studere meir?

Deler av studiet kan etter søknad bli godkjend inn mot masterstudier i helse- og sosialfag.