Faglærer i musikk

Bachelor Høsten 2020

Elsker du å drive med musikk og vil jobbe som musiker og musikklærer? Dette er studiet for deg som ønsker å kombinere jobb med lidenskapen for musikk!

Musikkfaget i skolen trenger nytenkende og faglig dyktige lærere med engasjement. Dersom du har evner og interesse for å lage og formidle musikk, kan læreryrket være veien å gå for å utvikle og utnytte potensiale ditt.

I løpet av studiet lærer du:

  • om musikkformidling, samspill, ensembleledelse og komponering/arrangering
  • musikkteori og musikkhistorie
  • om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og hvordan utvikle gode relasjoner til og mellom elever
  • å lage undervisningsopplegg, og tilpasse opplæringen til elevene sine evner, interesser og bakgrunn

Du får undervisning i ditt hovedinstrument gjennom hele studiet, og du deltar i spennende konsertprosjekt.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å utvikle dine musikalske evner i et aktivt og pulserende musikkmiljø. Du får tett oppfølging fra lærere med lang erfaring som utøvende musikere.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, prosjektarbeid, arbeid individuelt og i grupper, ekskursjoner, veiledning på hovedinstrument med mer.

Som musikkstudent ved HVL får du tilgang til gode fasiliteter og utstyr. Her disponerer du øvingsrom, studio og konsertsal. Du får også ta del i de internasjonale nettverkene våre, og delta på studieturer i inn- og utland.

Praksis

  • 1. studieår: Du har praksis ved barne- og ungdomsskole.
  • 2. studieår: Du og dine medstudenter lager en tverrfaglig musikkscenisk produksjon der dere samarbeider med studenter fra andre utdanninger på campus. Du etablerer også et fast ensemble sammen med medstudenter eller musikere utenfra. Du har praksis i kulturskole og ensemblevirksomhet.
  • 3. studieår: Du har forskjellige prosjekt, og praksis på videregående skole og folkehøgskole.

Vi vektlegger sammenhengen mellom at du skal få utvikle deg som musikkutøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterutdanninger ved HVL og andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden når du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i siste del av utdanningen.

Hvor kan du reise?