Informasjonsteknologi

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemne for informasjonsteknologi

Krav: 140 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Spesialiseringer

Spesialisering - Web og mobilteknologi

Krav: 40 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Valfrie emne informasjonsteknologi (uten spesialisering)

Krav: 40 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen