Informasjonsteknologi

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemne for informasjonsteknologi

Krav: 140 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Spesialiseringar

Spesialisering - Web og mobilteknologi

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering - Programutvikling

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Til toppen

Spesialisering - Drift av datasystem

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne informasjonsteknologi

Krav: 20 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen