Branningeniør

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Studieopplegg Ordinært/TRESS

Tre-semesterordning med sommarkurs (berre studentar på TRESS)

Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemne brannsikkerheit

Krav: 170 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fritt valemne 3. år brannsikkerheit (med atterhald for endringar)

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen