Mat og helse 1 1.–10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Mat og helse 1 er eit vidareutdanningstilbod for lærarar i heile grunnskulen. Her får du ei innføring i faget sin helsefremjande, miljømessige og kulturelle dimensjon.

Du tileignar deg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å gjere helsefremjande og førebyggande kosthaldsval, gjer barn og unge i stand til å opptre som ansvarlege forbrukarar på matområdet og gjer dei forståing for den kulturelle betydninga mat og måltid har for enkeltindivid og samfunn.

Studie består av to emne, 15 + 15 sp.:

Emne 1: Mat i et læringsperspektiv.

Emne 2: Mat i et helseperspektiv.

Emne 1 gjev ein innføring i matvaregrupper, tilverking av mat, sensorikk og på mat og måltid si tyding for utjamning av sosial ulikheit i helse.

Emne 2 fokuserer særleg på den helsemessige dimensjon av mat og måltidet. Studentane skal tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å foreta helsefremjande og førebyggjande kosthaldsval.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Timeplan

Samlingar for 2020-kullet:

Hausten 2020: veke 36: 3.–4. september, veke 42: 15.–16. oktober og veke 48: 26.–27.november

Våren 2021: veke 3, veke 11 og veke 16