Matematikk 1 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Matematikk 1,5.-10. trinn, er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 stp i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

Gjennom studiet skal du utvikle et fagdidaktisk grunnlag for matematikkundervisning på mellom- og ungdomstrinn. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.

Videre info
Vidareutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Undervisningsmåter

Du skal levere inn tre arbeidskrav per semester. Ett av arbeidskravene per semester er et større didaktisk utviklingsarbeid knyttet til egen praksis.

Eksamen
Emne 1 avsluttes med en muntlig eksamen i desember.
Emne 2 avsluttes med en muntlig eksamen i mai /juni.

Timeplan

Samlinger høsten 2020, med forbehold om endringer på grunn av Korona. Studentar vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

  • Uke 35: 27.–28.august
  • Uke 39: 24.–25.september
  • Uke 44: 29.–30.oktober

Torsdager 10:15-16:00
Fredager 08:15-14:00