Veilederutdanning for praksislærere

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Jobber du som praksislærer i barnehage og ønsker ytterligere innsikt i rollen som praksislærer, veileder, vurderer og lærerutdanner? Da er veilederutdanningen for praksislærere noe for deg!

I tillegg til å få kunnskap og innsikt om roller og ansvarsområder, lærer du mer om pedagogisk veiledning, vurdering og praktisk bruk av ulike metoder. Utdanningen har et omfang på 30 studiepoeng og går over 2 semestre.


Utdanningen har fire gjennomgående temaer

 1. Barnehagelærerens ulike roller og ansvarsområder.
 2. Ulike teorier om veiledning og vurdering og praktisk bruk av ulike metoder for veiledning og vurdering.
 3. Sentrale kompetanseområder knyttet til barnehagelæreren som praksislærer, veileder og vurderer.
 4. Kritisk og analytisk refleksjon og nytekning om praksislærerens ulike roller og ansvarsområder i spenningsfeltet mellom ulike styringsdokumenter og praktisk virkelighet.


Utdanningen er bygd opp slik

 • 1. semester: Innføring i veiledning og vurdering (høst 2020)
 • 2. semester: Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer (vår 2021)


Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) sin satsing på Kompetanse for fremtidens barnehage. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

Timeplan

Med forbhold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.

Høst 2020

 • 1.-2.september
 • 13.-14. oktober
 • 10.-11. november

Vår 2021

 • 12.-13. januar
 • 16.-17. februar
 • 6.-7. april