Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor Høsten 2020

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

Gjennom studiet lærer du:

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, veiledning, praktiske kurs og øvelser, ekskursjoner og studietur utenlands.

Praksis

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. Her finner du mer informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Hvor kan du reise?