Pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Er du førskole- eller barnehagelærer? Med denne videreutdanningen får du økt din kompetanse i pedagogisk ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid.

Hovedtema i emne 1:

 • Pedagogisk ledelse knyttet til samarbeid med barnehagenes aktører.
 • Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
 • Observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • Kritisk refleksjon.

Hovedtema i emne 2:

 • Metoder.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens læringsmiljø med fokus på hvordan vi gjennom kritisk refleksjon kan undersøke og ivareta barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

Undervisningsmåter

Forelesing, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid.

Forelesningsplan
Samlingsvekene vert organisert over 2 dagar 3 gonger per semester i tillegg til 3 nettøkter a 3 timer 3 gonger per semseter.

Hausten 2020, med atterhald om endringar på grunn av Korona.

 • 10. september 2020 kl. 11:00–17:00
 • 11. september 2020 kl. 09:00–16:00
 • 23. september 2020 nettøkt kl. 09:00–12.00
 • 7. oktober 2020 nettøkt kl. 09:00–12.0
 • 29. oktober 2020 kl. 11:00–17:00
 • 30. oktober 2020 kl. 09:00–16:00
 • 11. november 2020 nettøkt kl. 09:00–12.0
 • 26. november 2020 kl. 11:00–17:00
 • 27. november 2020 kl. 09:00–16:00

Arbeidskrav
80 % deltakelse i undervisning og i nettmøter, obligatoriske oppgaver blir presisert i semesterplan.

Vurdering
Emne 1: Skriftlig hjemmeeksamen. Emne 2: Mappeeksamen som teller 60/100 og muntlig fremføring som teller 40/100. Karakter A-F

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.

10.09.2020
11.09.2020

29.10.2020
30.10.2020

26.11.2020
27.11.2020