Klinisk sykepleie - Kardiologisk sykepleie

Master Høsten 2020

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med mennesker med hjertesykdommer? Da kan du ta mastergrad i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Kardiologisk sykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Studiet passer for deg som vil ta en mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet innen kardiologisk sykepleie.

Undervisningsmåter

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Hva blir du kvalifisert for?

Du kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Som kardiologisk sykepleier er du kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleier i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, ved rehabiliteringsenheter, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Etter fullført klinisk mastergrad kan du i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter, og delta i forskning.

Timeplan

Ukesamlinger for kull 20:

2020:
Uke 36 og 37
Uke 47 og 48

2021:
Uke 3 og 4
Uke 15 og 16
Uke 22 og 37
Timeplan med forbehold om endring.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtaler med institusjoner i Etiopia, Canada, Belgia.