Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Master, høsten 2020

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap er et disiplinbasert masterstudium. Det er forankra i helse- og omsorgsvitenskaplig tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområdene helse- og omsorgsetikk.

Vi tar ikkje opp nye studentar i 2019. Neste planlagde oppstart er hausten 2020.

Studiet er aktuelt for deg som er helse- eller sosialarbeider, og som møter brukere/pasienter og pårørende.

Gjennom studiet lærer du:

  • å ta i bruk helse- og omsorgsvitenskap til å skape innovasjon og nytenking i klinisk praksis
  • om samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgiveren og mennesker i vanskelige livssituasjoner

Undervisningsmåter

Studiet er på 120 studiepoeng (stp.) og går over tre-fire år. Modul 1 og 3 består av obligatoriske emner på totalt 90 stp. Modul 2 består av valgfrie profilemner med et omfang på 30 stp.

Søkere som har relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyere grads nivå, kan søke om innpass/fritak for hele eller deler av modul 2. Studiebelastning ved innpass/fritak vil være på 15 stp. per semester. Søkere som ikke har relevant utdanning som gir grunnlag for innpass/fritak, må påregne full studiebelastning (30 stp.) i to semester av utdanninga, og halv studiebelastning (15 stp.) i de andre semestrene.

Modul 1 og 3 kombinerer samlingsbasert og nettbasert undervisning. Samlingene vil primært foregå på campus Stord. I modul 2 vil undervisningen være tilknyttet valgte profilemner (Stord eller Haugesund).

Les mer utfyllende informasjon om valgemne (modul 2)

Praksis

3 samlinger à 2-3 dager hvert semester.

Hva kan du jobbe med?

Aktuelle karriereveier er klinisk forskning og utviklingsarbeid, undervisning og ledelse.

Vil du studere mer?

Fullført utdanning kan kvalifisere til søknad om ph.d.-utdanning.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald i Finland som ein del av utdanninga.

Hvor kan du reise?