Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Utdanningsplan 2020/2021, 300 studiepoeng

Oversikt

Obligatoriske emne

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Inntaksfag

Krav: 60 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Naturfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen