Produksjonsteknikk

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for produksjonsteknikk

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for produksjonsteknikk (med forbehold om endringer)

Krav: 30 studiepoeng

Til toppen

  • UTLAND Utenlandsopphold i et semester ved utenlandsk institusjon Semester: 5 0 sp

Valgfrie emner Til toppen