Master of Science in Business

Master Hausten 2020

Er du interessert i innovasjon og entreprenørskap og vil du bli siviløkonom? Da kan du ta masterutdanning hos oss. Master of Science in Business er et nytt program som starter opp til høsten.

Du kan velge mellom to profiler – Regional economics and Innovation (profil 1) og Marketing and Innovation (profil 2). Profilen Regional Economics and Innovation blir undervist ved campus Haugesund, mens profilen Marketing and Innovation blir undervist ved campus Sogndal. Du søker opptak ved studiestedet som tilbyr profilen du er interessert i. Studiet har et spesielt fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Du lærer om

  • entreprenørskap i en regional kontekst
  • innovasjonsteori og praksis
  • entreprenørskap i praksis
  • transportøkonomi i et regionalt utviklingsperspektiv (profil 1)
  • bostedmarketsøkonomi (profil 1)
  • anvendt by- og regionaløkonomi (profil 1)
  • innovasjonsleiing og bedriftsoppstart (profil 2)
  • markedsføringsteori og praksis (profil 2)
  • forbrukeratferd (profil 2)

Du vil ha praksis i en gründerbedrift eller et gründerprosjekt og tilbud om studieopphold i utlandet.

Har du en bachelor i økonomi og administrasjon får du etter endt utdanning tittelen MSC in Business, samt sidetittel siviløkonom. Studenter fra andre bachelorutdanninger får tittelen MSC in Business, men uten sidetittel siviløkonom.

Med forbehold om endringer. Mer informasjon kommer.