Økonomi og administrasjon

Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng

Oversikt

1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår (med atterhald om endringar)

Krav: 60 studiepoeng

Campus Bergen

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Utveksling

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Til toppen

3. studieår (med atterhald om endringar)

Krav: 60 studiepoeng

Fordjupning: Rekneskap og skatt

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Fordjupning: Logistikk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Generell bachelor i økonomi og administrasjon

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner Til toppen