Barne- og ungdomsarbeid

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Fagakademiet har, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til studiet Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid (VIBU).

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Dere kan ta modulene enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp. Du kvalifiserer deg for generell studiekompetanse hvis du fullfører de 4 modulene på 60 studiepoeng

  • Modul 1: Mangfold og måltidsglede (høsten 2019)
  • Modul 2: Natur og friluftsliv (Studiet ble avbrutt pga. koronaviruset og fortsetter høsten 2020. Det tas ikke opp nye studenter høsten 2020.)
  • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring (forskyves til våren 2021)
  • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama (forskyves til høsten 2021)

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

Oppstart

Modul 3 starter opp våren 2021. (Oppstarten har blitt flyttet til våren 2021 pga. koronaviruset.)

Timeplan

Hver modul gjennomføres med 4 samlinger à 2 dager med avsluttende eksamen. Samlingene vil være fredager og lørdager. Samlingene foregår på vår campus på Kronstad. Utdanningen er delvis nettbasert.

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.