Klinisk radiografi

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

I dette studiet får du dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet. I dette studiet får du en dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av nyere avbildningsmetoder.

I studiet får du også grunnlag for å være en ressursperson og å drive med fagutvikling innen ditt spesialområde. Du kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

I studiet kan du fokusere spesielt på ditt eget interessefelt eller spesialiseringsområde innen klinisk radiografi. Du utfordres du til å være utforskende, reflekterende, kritisk og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Undervisningsmåter

Undervisningen består av studentaktive arbeidsformer som individuell oppgaveløsning av caser knyttet til egen arbeidsplass eller fagområde, laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer, gi og få veiledning/tilbakemelding fra medstudent/lærer, selvstudier og forelesninger.

Hva blir du kvalifisert for?

Gjennom studiet får du fordypning innen bildedanning, biomedisin, bildebehandling og profesjonelle pasient relasjoner og grunnlag til å være bidragsyter i forskningsprosjekter. Du kan også drive med fagutvikling innen feltet og evaluere prosedyrer i praksis. Studiet kan inngå i et masterprogram. Studiet kan også inngå som en del av mammografispesialisering.

Timeplan

Samlinger 2020 - 2021

Høsten 2020:

  • Uke 36
  • Uke 43
  • Uke 48

Vår 2021:

  • Uke 2
  • Uke 11
  • Uke 16