Adferdsvansker

Etter- og vidareutdanning Høsten 2021

Adferdsvansker er et samlingsbasert deltidsstudium over et år med undervisning i Bergen. Studiet er rettet mot pedagogisk arbeid i skolen, og passer for deg som ønsker å utvikle din kompetanse i møte med elever med utfordrende atferd. Målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole, men studiet kan også være aktuelt for andre yrkesgrupper i skolen med relevant utdanning.

Avlyst studieåret 2021/2022.

I studiet vil du lære om:

  • Begrepene atferdsvansker, problematferd, psykososiale vansker, sosiale- og emosjonelle vansker og samspillsvansker
  • Ulike perspektiver og tilnærminger til utvikling av vansker
  • Mulige årsaker til utvikling av atferdsvansker
  • Samspill individ - miljø
  • Psykisk helse og livsmestring
  • Sosial og emosjonell kompetanse
  • Lærerens rolle og betydningen av relasjoner
  • Elevens mulighet til medvirkning
  • Tilrettelegging på system- og individnivå
  • Samarbeid med andre instanser

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid.

Timeplan

Som en del av studiet vil det være en uke med observasjonspraksis (punktpraksis) med besøk på ulike skoler, alternative opplæringsarenaer eller andre institusjoner. Dette vil foregå på dagtid i uke 6. Hver samling går over to dager, tirsdag og onsdag – begge dager fra klokken 17.15 til 20.30.

Datoer for samlinger studieåret 2021-2022:

2021:

7.- 8. september

5.- 6 oktober

2.- 3. november

30. november - 1. desember

 

2022:

1.- 2. februar

Praksis uke 6 (7.-11. februar)

8.- 9. mars

5.- 6. april

I stedet for kun å tenke diagnose, så har jeg fått et større fokus på at atferdsvansker kan oppstå i samspill med andre.

Tidligere student