Utdanningsvalg

Etter- og vidareutdanning Høsten 2021

Utdanningsvalg er en nett- og samlingsbasert videreutdanning hvor du vil kunne styrke din undervisningskompetanse i faget Utdanningsvalg. Det obligatoriske faget på ungdomstrinnet er et "annerledes" skolefag med mange muligheter for lærere og elever.

Avlyst studieåret 2021/2022

Studiet tematiserer ungdommers identitetsutvikling og selvforståelse i ungdomsårene og ser dette i sammenheng med karrierelæring og karrierevalg- og utviklingsprosesser. Du vil tilegne deg faglig og didaktisk kunnskap for å fremme elevers læring i Utdanningsvalg. Refleksjon over og utvikling av egen undervisningspraksis står sentralt.
Utdanningsvalg er et viktig fag for både nåtiden og fremtiden til elevene. I læreplanen oppgis det at Utdanningsvalg "skal bidra til at elevene utvikler kompetanse i å håndtere overganger, bidra til deltakelse og skape forståelse for sammenhenger mellom utdanning og jobbmuligheter". Ved å ta videreutdanning i Utdanningsvalg, vil du få trygghet og kompetanse til å bidra til dette.

Timeplan

Samlingsdatoer høsten 2021:

  • 3.-4.september (oppmøte i Bergen)
  • 1.-2.oktober (digital samling)
  • 5.-6.november (oppmøte i Bergen)

Med forbehold om endringer grunnet Covid-19.

Erfaring viser at de som har formell kompetanse for å undervise i faget utdanningsvalg har et mye større repertoar å spille på i sitt møte med elevene. De er faglig trygge og det skaper fort entusiastiske ringvirkninger, både hos kolleger og elever. Dette er foreløpig mangelvare i faget utdanningsvalg, men ved å ta denne utdanningen kan du være en av dem som legger føringer i faget på egen skole.

Aase Bergmann, leder for Ka vil du bli?, Bergen kommune