Sosialt arbeid

Utdanningsplan 2021/2022, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Emne 1. studieår 60
Emne 2. studieår 45
Valgemne 2. studieår 15
Emne 3. studieår 60
Samlet krav: 180

Emne 1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Emne 2. studieår

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgemne 2. studieår

Krav: 15 studiepoeng

Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Emne 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen