Idrett/Kroppsøving

Årsstudium Hausten 2021

Vil du jobbe med kroppsøving i skulen eller med idrett? Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av temaa i dette praktisk retta årsstudiet i idrett/kroppsøving.

Studiet er retta inn mot grunnskulen, og gir deg, saman med anna lærarutdanning, kompetanse til å undervise i kroppsøving. Fagdidaktikk blir vektlagt i heile studiet.

Du lærer korleis du skal leie, organisere og tilpasse bevegelsesaktivitetar i kroppsøvingsfaget og i ulike idrettar.

Gjennom studiet lærer du om:

  • læring, vekst og utvikling
  • kropp og trening
  • idrett og helse
  • kropp, kultur og samfunn
  • leik, ballspel, friluftsliv, ski, dans, symjing, livberging og andre bevegelsesaktivitetar

Praksis

Du har 15 dagar praksis i grunnskule og vidaregåande skule. I tillegg har du idrettspraksis i eit idrettslag og er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar.

Vil du studere meir?

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til 2. år på desse bachelorutdanningane ved Høgskulen på Vestlandet:

Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5.- til 13. trinn.