Healthy Ageing and Rehabilitation

Master Hausten 2021

Denne innovative og nettbaserte utdanninga fokuserer på internasjonale og tverrfaglege spørsmål knytt til sunn aldring og rehabilitering.

Du får kunnskap og ferdigheiter for å praktisere, forske og påverke politikkutviklinga både globalt og tverrfagleg. Studiet er internasjonalt, og undervisningspråket er engelsk. Sjå difor dei engelske nettsidene våre for meir informasjon og korleis du søkjer.