Automatisering med robotikk | Førde | y-veg

Utdanningsplan 2021/2022, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemne - Automatisering med robotikk, Y-veg Førde

Krav: 170 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfrie emne - Automatisering med robotikk, Førde

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen