Elektronikk

Utdanningsplan 2016/2017, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for elektronikk

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for elektronikk

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for elektronikk

Krav: 90 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner elektronikk

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen