Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Utdanningsplan 2016/2017, 240 studiepoeng

Oversikt

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Krav: 240 studiepoeng

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med matematikk

Krav: 120 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med samfunnsfag

Krav: 120 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst to emner blant følgende Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med norsk

Krav: 120 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn med mat og helse

Krav: 120 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2, første og andre studieår

Valgfag 2: Norsk 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2: Naturfag 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2: Engelsk 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2: RLE 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2: Kunst og håndverk 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 3, 4. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Høst: Drama 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Matematikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Norsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Tegnspråk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Utdanningsvalg, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen
  • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semester: 0 0 sp

Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Tegnspråk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen
  • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semester: 8 0 sp

Praksisemner

Obligatoriske emner Til toppen