Marinteknikk

Utdanningsplan 2016/2017, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for marinteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner

Programemner for marinteknikk

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner

Tekniske spesialiseringsemner for marinteknikk

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner

Valgfrie emner for marinteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Maksimalt tre emner blant følgende

Valgfrie emner

  • UTLAND Utenlandsopphold i et semester ved utenlandsk institusjon Semester: 5 0 sp