Produksjonsteknikk

Utdanningsplan 2016/2017, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for produksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for produksjonsteknikk

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for produksjonsteknikk

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for produksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Maksimalt tre emner blant følgende Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

  • UTLAND Utenlandsopphold i et semester ved utenlandsk institusjon Semester: 5 0 sp