Bachelor i nautikk Y-vei

Utdanningsplan 2016/2017, 180 studiepoeng

Oversikt

1. år, nautikk Y-vei

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år, nautikk Y-vei

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år, nautikk Y-vei

Krav: 60 studiepoeng

3. studieår - Obligatoriske emner

Krav: 40 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

3. studieår - valgemner - Y-vei

Krav: 20 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen