3-årig økonomisk-administrativ utdanning

Utdanningsplan 2016/2017, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner

Krav: 105 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fordypningsvalg

Administrasjon og ledelse

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner
Krav: 15 studiepoeng
Minst 15 studiepoeng blant følgende emner Til toppen

Logistikk

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner
Krav: 7,5 studiepoeng
Minst 7,5 studiepoeng blant følgende emner Til toppen

Markedsføring (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen

Regnskap og skatt

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner
Krav: 7,5 studiepoeng
Minst 7,5 studiepoeng blant følgende emner Til toppen

Samfunnsøkonomi

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner
Krav: 7,5 studiepoeng
Minst 7,5 studiepoeng blant følgende emner Til toppen

Internasjonal ledelse (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner
Krav: 7,5 studiepoeng
Minst 7,5 studiepoeng blant følgende emner Til toppen

Innovasjon og ledelse (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen

Økonomi (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen