Barn i barnehage bærer vannkanne og triller trillebår.

Barnehagelærerutdanning | deltid

Bachelor

Ved å velge denne utdannningen kan du kombinere jobben du har med en deltidsutdanning som barnehagelærer.

Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum.

Slik er undervisningen organisert

I Sogndal er det tre samlinger på campus pr. semester: mandag, tirsdag og onsdag.
I tillegg er det ein nettdag pr. uke i de ukene det ikke er samling.
I Bergen er det undervisning torsdager og fredager.

Samlinger i Sogndal

Informasjon om studieåret 2021 – 22 for førsteårsstudenter i  barnehagelærarutdanningen, deltid Sogndal.

Samlingsdager: Tredagars samlinger. Mandag, tirsdag, onsdag.
Høsten 2021: Uke: 35, 39 og 46
Våren 2022: Uke 3, 10 og 17
Nettdager: Torsdager klokken 9.15–15.00

Kunnskapsområder

  • BULL: barns utvikling, leik og læring (20 studiepoeng)
  • STM Språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng)

Praksis i barnehagelærerutdanningen

Praksis er ei viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen på Vestlandet som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor, så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Du må regne med å ta permisjon fra jobb i tilknyting til samlinger og praksis.

Her finner du informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Det finnes mange muligheter til å ta vidareutdanning. Bachelorutdanningen kan gi grunnlag for opptak til flere mastergradsutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og andre institusjoner.

Lenke til master i barnehagekunnskap finn du her.

Utveksling

Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i fjerde år på deltidsutdanningen.