Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehagelærarstudiet gir deg kompetanse og erfaring til å arbeide med barn og medarbeidarar i ein organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. Utdanninga gir deg kompetanse på leik, sosial, motorisk og kognitiv utvikling. Den gir deg også føresetnader for å samarbeide godt med kollegaer, fagpersonar og barna sine føresette.

Ved Høgskulen på Vestlandet kan du bli barnehagelærar både i Bergen, i Sogndal og på Stord. Alle stadane har også tilbod om utdanning på deltid.

Barnehagelærarutdanninga er organisert i fleire kunnskapsområde. Utdanningane er litt ulikt bygd opp på dei ulike campusane. I Bergen søker du opptak til eit spesifikt kunnskapsområde som du fordjupar deg særskilt i, men du lærer også om dei andre områda. I Sogndal og på Stord vel du fordjuping i løpet av studiet.