Cyberfysisk nettverksteknologi

Utdanningsplan 2018/2019, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for kommunikasjonssystemer

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for kommunikasjonssystemer

Krav: 50 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for kommunikasjonssystemer

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner kommunikasjonssystemer

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen