Digital forretningsforståelse i offentlig drift

Etter- og vidareutdanning

Hvordan påvirker digitalisering og nye teknologier din virksomhet? Ved å studere digital forretningsforståelse får du innsikt i hvilke digitale ressurser og systemer som finnes i ulike virksomheter, kunnskap om informasjonen de inneholder, og hvordan de kan støtte prosesser i din virksomhet.

Hvorfor studere digital forretningsforståelse?

Digitalisering handler om å automatisere prosesser, det handler om å sømløst kommunisere over flere kanaler, og det handler om å utnytte muligheter som nye teknologier presenterer. Ikke minst handler det om å transformere måten din bedrift fungerer på, og å endre forretningsmodellene eller prinsippene virksomheten din opererer etter.

I dette studiet vil du lære mer om hvordan digitale teknologier påvirker og kan påvirke rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innenfor ulike bransjer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt kurs i digital forretningsforståelse vil du blant annet:

 • Forstå betydningen av det digitale i den løpende drift av en virksomhet, og teknologiutviklingen sin rolle i styring og utvikling av bedriften
 • Kjenne nok til ulike teknologier til å kunne vurdere hvordan, og på hvilke områder, teknologiene vil virke inn på en bedrifts forretningsmodell
 • Kunne foreslå tiltak som utnytter digitale teknologier for å skape eller styrke konkurransefortrinn
 • Vurdere de ansatte sin rolle i digitaliseringsprosesser.

Les mer detaljert om hva du lærer i emneplanen

Målgruppe

Kunnskap om digital forretningsforståelse er aktuelt for de fleste ansatte i ulike typer bedrifter og bransjer. Kurset er utviklet for personer med tilknytning til eller interesse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen, men nyttig for mange flere.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet gjennomføres som et nettkurs. Det kan inkludere flere digitale samlinger, flervalgsprøver, læring gjennom dataspill, diskusjoner og vurderinger av medstudenter.

Det er 5 synkrone nettsamlinger og 6 asynkrone undervisninger som kan gjøres når det passer. 

Samlinger

Samlingsdatoene for høsten 2023 er:

19. september kl. 19 (oppstart)
3. oktober kl. 19
24. oktober kl. 19
21. november kl. 19
5. desember kl. 19 

Anbefalt forkunnskap

Det er ingen anbefalte forkunnskaper for dette studiet. 

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

En 2 timers flervalgsoppgave (60 %)
To korte innleveringsoppgaver (40 %)

Bilder fra dataspill brukt i undervisning, utviklet av Turbo Tape Games

 

Dette kurset inngår i kurspakken "Digital kompetanse for renovasjon og gjenvinningsbransjen" hvor HVL og UiB tilbyr 7 kurs innen digital kompetanse.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud