Eiendomsmegling

Bachelor

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å møte nye mennesker, klare å skape tillit og være en god selger.

Du lærer om:

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiet gir deg både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en økonomisk-administrativ utdanning. Du har emner som etikk, matematikk, jus, praktisk eiendomsmegling, samfunnsøkonomi og markedsføring.

Les mer om eiendomsmegleryrket på utdanning.no

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Gjennom gjesteforelesere og ekskursjoner får du direkte kontakt med bransjen.

Forkurs i matematikk

Det blir arrangert forkurs i matematikk i uke 32 (9.–13. august) for 1. klasse. Har du bare P-matte fra videregående skole, er du sterkt oppfordret til å delta. Er du usikre på egne matematikkkunnskaper og har behov for oppfrisking av kunnskaper, bør du også delta på forkurset. Du vil få mer informasjon om forkurset i opptaksbrevet.

Praksis

Du kan ha et fire ukers praksisopphold i Norge eller i utlandet 6. semester. Du må selv finne og avtale aktuell praksisplass.