Eldre og palliasjon

Samfunnet trenger kompetente fagfolk i helseforetakene og kommunene, som viser kunnskap, ferdigheter og klokskap i møte med pasienter og pårørende i den palliative fasen.

I studiet lærer du om:

 • palliativ behandling, pleie og omsorg
 • pårørende-perspektivet
 • kulturelt perspektiv
 • samhandlingsperspektiv
 • palliativ omsorgsforskning
 • den vanskelige samtalen og refleksjon

Undervisningsmåter

Du lærer gjennom forelesinger, aktiviteter, arbeid i grupper, seminar og studentpresentasjoner.

Studiet har fokus på samarbeid og læring:

 • Emnet er utviklet i nært samarbeid med praksisfeltet
 • Voksenpedagogikk med utgangspunkt i studentenes
 • arbeidshverdag
 • Studentaktive læringsformer
 • «Lasso-modellen» sikrer sammenheng mellom teori og praksis, mellom arbeidsplass og høgskole

Mellom samlingene vil kommunikasjonen skje gjennom e-læringsverktøyet Canvas.

Undervisning høsten 2020

Emne: Eldre og Palliasjon (ELDHELS1004)

Samlinger blir på campus Haugesund. Det kan bli noe digital undervisning.

 • Uke 35: Fra og med tirsdag 25. til og med fredag 28. august
 • Uke 40: Fra og med tirsdag 29. til og med fredag 2. oktober
 • Uke 46: Fra og med tirsdag 10. til og med fredag 13. november

Det forventes at du i snitt må studere 20 timer/uke.

Du finner lenke til pensum i Canvas. Hovedboken: Palliasjon. Norsk lærebok fra 2016. Stein Kaasa og Jon Håvard Loge (red.)

Vil du studere mer?

Vidareutdanningen kan inngå som et valgemne i master i samhandling og folkehelse.