Elektronikkingeniør

Utdanningsplan 2013/2014, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for elektronikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for elektronikk

Krav: 50 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for elektronikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner elektronikk

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen