ØKB3124 Organisasjon og samfunn

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Offentleg og privat sektor, blandingsformer og rammevilkår. Offentlege organisasjonar og perspektiv på virkemåte. Styringsnivå og innflytelseskanalar. Reformer. Velferdsstatens omforming. Den norske samarbeidsmodellen og bakgrunn for utviklinga. Representasjon, forhandlingssystemet og maktforhold. Det lokale og det internasjonale. Utviklingstrekk i europeisk arbeidsliv. 

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten :

  • Har kunnskapar om skilnader og likskapar mellom ulike sektorar, offentlege organisasjonars rolle i samfunnet, styringssystem og verkemåte
  • Har innsikt i partssamarbeidet i norsk arbeidsliv, representasjonsordningar, forhandlingssystemet og maktforhold, samt bakgrunnen for utviklinga av slike trekk 
  • Har kunnskapar om korleis trekk ved europeisk arbeidsliv som EØS og EU påverkar norsk arbeidsliv

Krav til forkunnskapar

ØKB 1112 Organisasjonsteori og ØKB1113 Organisasjonspsykologi og leiing, relevant realkompetanse kan vurderas

Tilrådde forkunnskapar

Sjå forkunnskapskrav

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, gruppearbeid, oppgåver med tilbakemelding

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Prosjektoppgåve med tilbakemelding undervegs, 3 uker, 40%

Skriftleg eksamen, 4 timar, 60%

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Del 1; Prosjektoppgåve, Alle hjelpemidlar tilletne

Del 2; Skriftleg eksamen, Ingen hjelpemidlar tilletne

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ØKB3056LOS (1) - Organisasjon og styring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØKB3046LOS (1) - Organisasjon og arbeidsliv - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØKB3044LOS (1) - Organisasjon og arbeidsliv - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØKB3044 (1) - Organisasjon og arbeidsliv - Reduksjon: 7,5 studiepoeng